Build A Big Network Marketing Team Blogging

Ito yung kaunaunahang blog post ko 5 years ago (February 2011).                   Nung time na yun wala akong kahit anong idea kung pano ba magagamit ang  blog para kumita sa internet,. ...or pano 'to makakatulong sa'kin para mag-build ng network marketing team. Pero sige go lang ako, sumulat ako ng mga first blog post ko. Sinunod ko lang yung mga natutunan ko sa internet at sa mga advice ng mga unang naging marketing mentors ko tulad ni Jp Veneracion. Yung mga unang attemp ko magblog, ...wala. Inalat ako. Walang [...]

Star Wars Spoof – Darth Vader Joins MLM

Episode I: A New Compensation Plan - Darth Vader Joins MLM [video_player type="youtube" youtube_auto_play="Y" youtube_remove_logo="Y" width="640" height="360" align="center" margin_top="0" margin_bottom="20"]aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9DMEIyZ1ppS0s4aw==[/video_player] [two_column_block style="1"] [content1] Episode II: The Empire Tries Real Hard [video_lightbox type="embed" style="3" width="640" height="360" placeholder="http://workwitheduardreformina.com/wp-content/uploads/2015/12/Screen-Shot-2015-12-22-at-5.53.22-AM.png" placeholder_width="640" placeholder_height="360" align="center"][/video_lightbox] [/content1] [content2] Episode III: Vader Goes Viral [video_lightbox type="embed" style="3" width="640" height="360" placeholder="http://workwitheduardreformina.com/wp-content/uploads/2015/12/Screen-Shot-2015-12-22-at-5.56.42-AM.png" placeholder_width="640" placeholder_height="360" align="center"][/video_lightbox] [/content2] [/two_column_block] [two_column_block style="1"] [content1] Episode IV: Victory Is Ours [video_lightbox type="embed" style="3" width="640" height="360" placeholder="http://workwitheduardreformina.com/wp-content/uploads/2015/12/Screen-Shot-2015-12-22-at-5.40.27-AM.png" placeholder_width="1142" placeholder_height="640" align="center"][/video_lightbox] [/content1] [content2] Episode V: A Bright Future [video_lightbox type="embed" style="3" width="640" height="360" placeholder="http://workwitheduardreformina.com/wp-content/uploads/2015/12/Screen-Shot-2015-12-22-at-6.00.29-AM.png" placeholder_width="640" placeholder_height="360" align="center"][/video_lightbox] [/content2][/two_column_block] Hey! Did you had a great [...]